Helene Hoffman Cole - Litterateur

Data powsta­nia: 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1919, „United Amateur”, wol. 18, nr 5

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Hołd złożony zmarłej żonie przyjaciela, Edwarda H. Cole’a, również członkini ZTPA (por. wiersz Helene Hoffman Cole).