Helene Hoffman Cole: 1893-1919

Data powsta­nia: wiosna 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1919, „Bonnet”, wol. 1, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz poświęcony pamięci Helene Hoffman Cole, żony kolegi Lovecrafta, Edwarda H. Cole’a, zmarłej 25 marca 1919 roku. Istnieje również esej jej poświęcony: Helene Hoffman Cole – Litterateur.