News Notes (styczeń 1922)

Data powsta­nia: 1922

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1922, „United Amateur”, wol. 21, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Garść najświeższych informacji o niektórych członkach i podgrupach ZTPA. Jest tu m.in. wzmianka o nieprzychylnym odbiorze Pełzającego Chaosu, opowiadania, które stworzył z Winifred V. Jackson.