The Crawling Chaos

Współautorka: Winifred Virginia Jackson

Napisane pod pseudonimami: Elizabeth Berkeley [Jackson] i Lewis Theobald, Jun. [Lovecraft]

Data powstania: koniec 1920 lub początek 1921

Data i miejsce pierwszej publikacji: kwiecień 1921, „The United Co-operative”, wol. 1, nr 3

Amerykańskie oraz angielskie wydania książkowe:

Polskie wydania:

Jako Pełzający Chaos:

Uwagi:

Narrator doznaje niezwykłych wizji po zażyciu opium. Trafia w zadziwiające miejsca, by na koniec ujrzeć zagładę świata.

Tekst ma cechy wspólne z poematem prozą pt. Nyarlathotep – tak samo jak tam kończy się apokalipsą, a słowa „pełzający chaos” pochodzą od pierwszych słów Nyarlathotepa. Wszystkie te cechy Lovecraft zespoli w późniejszych opowiadaniach.

Utwór został w większości napisany przez Lovecrafta, ale w oparciu o sen W. V. Jackson, dlatego widnieje jako współautorka.

Patrz również: