News Notes (lipiec 1917)

Data powsta­nia: 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1917, „United Amateur”, wol. 16, nr 9

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: News Notes to komentarze pisane zazwyczaj przez Redaktora Oficjalnego (w latach 1920-1925 niemal bez przerwy funkcję tę sprawował Lovecraft) na temat najciekawszych oraz najnowszych osiągnięć członków ZTPA. Tutaj sporo miejsca otrzymali David Van Bush (stały klient w pracy korektorskiej Lovecrafta), W. Paul Cook oraz Maurice W. Moe.