News Notes (maj 1924)

Data powsta­nia: 1924

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1924, „United Amateur”, wol. 23, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Garść najświeższych informacji o ZTPA. Lovecraft zdaje relację ze swojego ślubu z Sonią H. Greene (wówczas prezesową towarzystwa), a także innych ciekawych wydarzeń, w tym przystąpienia Clarka Ashtona Smitha do organizacji.