The Pseudo-United

Data powsta­nia: 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1920, „United Amateur”, wol. 19, nr 5

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Kolejny (po The Morris Faction i The Other United) artykuł na temat „fałszywego” ZTPA, działającego równolegle z „prawdziwym”. Tekst nieco ostrzejszy w wymowie.