The Vivisector (czerwiec 1921)

Opublikowano pod pseudonimem: Zoilus

Data powsta­nia: 1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1921, „Wolverine”, nr 10

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Szczegóły serii, patrz: The Vivisector (marzec 1921).

Lovecraft omawia pismo „Philosopher” Alfreda Galpina z grudnia 1920.