The Descendant

Data powsta­nia: 1926 lub 1927 rok

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1938, „Leaves”, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Potomek:

Uwagi:

Jest to zaledwie fragment opowieści. Opowiada o młodzieńcu zafascynowanym tajemną wiedzą. Ciekawi  go starszy arystokrata, lord Natham, dziwak o osobliwych lękach. Gdy chłopak pokazuje mu Necronomicon, ten zaczyna opowiadać historię swojego przodka, dowódcy legionu rzymskiego stacjonującego w Brytanii.

„Leaves” z pierwodrukiem fragmentu

Utwór ma wiele elementów wspólnych ze Szczurami w murach. Być może to do Potomka Lovecraft przeprowadzał skrupulatne badania Londynu, o których mówi w liście do Augusta Derletha z 15 kwietnia 1927 roku.

SKANY RĘKOPISU

Patrz również: