The Electric Executioner

Współautor: Adolphe de Castro

Data powsta­nia: lipiec 1929

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: sierpień 1930, „Weird Tales”, wol. 16, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Elektryczny kat:

Uwagi:

Pewien mężczyzna wyrusza w sprawie służbowej do Meksyku. W pociągu zostaje sam na sam w przedziale z kimś, kto okazuje się niebezpiecznym maniakiem.

Kolejna opowieść poprawiana dla Adolphe de Castro (poprzednia to Ostatnia próba). Lovecraft zgodził się nią zająć wyłącznie dlatego, że Castro zapłacił z góry za poprawki. Pisarz tak się mordował z tym nierokującym żadnych nadziei tekstem, że dla rozrywki postanowił przemieszać w nim grozę i odrobinę humoru dla wtajemniczonych (czego zazwyczaj nie robił i uważał, że nie powinno się robić). Chociażby groteskowe zachowanie szaleńca z pociągu okraszone jest cytatami z ust pewnego Niemca, z którym Lovecraft pewnego razu jechał do Waszyngtonu.

„Weird Tales” z pierwodrukiem opowiadania

Opowiadanie pierwotnie nosiło tytuł The Automatic Executioner i pierwszą wersję można znaleźć w zbiorze H. P. Lovecraft’s Collected Fiction: A Variorum Edition. Revisions and Collaborations.

Patrz również: