The History of the Necronomicon

Data powsta­nia: jesień 1927

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: A History of Necro­no­mi­con, Oakman, Alabama 1937

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Historia Necronomiconu:

Uwagi:

Krótka historia najsłynniejszej księgi Lovecrafta. Spisana jako pomoc, by autor nie pogubił się w faktach, które rozsiał po napisanych opowiadaniach. Utwór powstał na obu stronach listu otrzymanego od Williama J. Bryanta.

Skany całego rękopisu


Patrz również: