The Hoard of the Wizard-Beast

Współautor: Robert H. Barlow

Data powsta­nia: grudzień 1933

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: The Hoard of the Wizard-Beast and One Other, West Warwick, Rhode Island 1994

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Skarby czarnoksięskiej bestii:

Uwagi:

Rabuś próbuje wykraść skarb „czarnoksięskiej bestii”. Oczywiście spotyka go kara. Motyw główny przypomina teksty Dunsany’ego o podobnych rabusiach, a jeśli chodzi o utwory samego Lovecrafta – Przerażającego Starucha.

Bardzo prawdopodobne, że Skarby czarnoksięskiej bestii miały być częścią cyklu The Annals of the Jinns Roberta H. Barlowa. Nowelka nie została opublikowana za życia autorów.

Skarby czarnoksięskiej bestii są w 60% autorstwa Lovecrafta.