The Horror in the Burying-Ground

Współautorka: Hazel Heald

Data powsta­nia: po 1933 roku, najpewniej przed 1935

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1937, „Weird Tales”, wol. 29, nr 5

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Horror na cmentarzu:

Jako Koszmar na cmentarzu:

  • Koszmary [przeł. Katarzyna Maciejczyk] – 2016

Uwagi:

Grabarz w pewnej wsi wynajduje substancję, która żywym istotom nadaje pozór śmierci. Zamierza stosować go na wrogach, lecz w końcu sam staje się ofiarą.

Horror na cmentarzu wyróżniają z lekka wisielczy humor oraz wieśniacki żargon bohaterów. Opowiadanie miejscami przypomina dzieła mistrza makabry, Ambrose’a Bierce’a.

Ostatnie z opowiadań napisanych przez Lovecrafta dla Hazel Heald. Wspólny dla nich wszystkich jest motyw przemiany oraz sparaliżowania lub ubezwłasnowolnienia. Heald płaciła regularnie i HPL raczej się nie skarżył na nią, czego nie można powiedzieć o innych klientach.

„Weird Tales” z pierwodrukiem opowiadania