The Horror in the Museum

Współautorka: Hazel Heald

Data powsta­nia: październik 1932

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1933, „Weird Tales”, wol. 22, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Horror w muzeum:

Jako Koszmar w muzeum:

  • Koszmary [przeł. Katarzyna Maciejczyk] – 2016

Uwagi:

Opowieść o muzeum figur woskowych George’a Rogersa, pełnego podobizn potworów z najgorszych koszmarów. Jeden ze znajomych właściciela przekona się, że nie wszystkie figury są sztuczne.

Horror w muzeum jest tak pełen groteskowych elementów, że najprawdopodobniej stanowi parodię. Opinię tę zdaje się potwierdzać list Lovecrafta do E. Hoffmana Price’a z 20 października 1932 roku, w którym pisarz przedstawia zarys fabuły w sposób tak sensacyjny, że nieprawdopodobne, aby traktował utwór poważnie. Oczywiście opowiadanie w całości stworzył Lovecraft, na podstawie planu ramowego Heald.

„Weird Tales” z pierwodrukiem opowiadania

Trudno nie przytoczyć zabawnego komentarza jednego z czytelników „Weird Tales”, który nie zdawał sobie sprawy, że w powstaniu Horroru w muzeum Lovecraft brał udział (utwór ukazał się tradycyjnie wyłącznie pod nazwiskiem klientki): „Nawet Lovecraft — tak genialny i pełen artyzmu w swej makabrycznej sugestywności — miałby problemy, jak przypuszczam, ze stworzeniem doskonalszej sceny niż groteskowa wizja, w której na bohatera wyskakuje wędrowiec między wymiarami” (cyt. za: H. P. Lovecraft. Biografia, s. 886).

Patrz również: