The Tree on the Hill

Współautor: Duane W. Rimel

Data powsta­nia: maj 1934

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: „Polaris”, wrzesień 1940

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Drzewo na wzgórzu:

Uwagi:

Mężczyzna natyka się na niezwykły fragment terenu. Wykonuje zdjęcie rosnącego tam na wzgórzu drzewa i zasypia pod pniem. Doznaje niezwykłych wizji. Gdy planuje tam wrócić po powrocie do domu, nie może ponownie odnaleźć miejsca. Zauważa też, że wykonana fotografia przedstawia więcej niż widział.

Duane W. Rimel był jednym z młodych ludzi, którzy poszukiwali u Lovecrafta wsparcia i wskazówek pisarskich. Latem 1934 roku HPL wespół z Clarkiem Ashtonem Smithem poprawił cykl sonetów Rimela pt. Dreams of Yith (pierwotnie zatytułowane Dreams of Yid), a później jego opowiadanie pt. Ekshumacja. Starszy stażem pisarz redagował dla młodziana utwory całkowicie za darmo.

„Polaris” z pierwodrukiem opowiadania

Drzewie na wzgórzu autorstwa Lovecrafta jest trzeci, ostatni, rozdział, a także cytat z mitycznych Kronik Nath. Kwestią sporną pozostaje, czy nie maczał palców również w powstaniu drugiego rozdziału.

Patrz również: