Two Black Bottles

Współautor: Wilfred Blanch Talman

Data powsta­nia: lipiec-październik 1926

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: sierpień 1927, „Weird Tales”, wol. 10, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Dwie czarne butelki:

Uwagi:

Niejaki Hoffman przyjeżdża do miasteczka Daalbergen obejrzeć spadek po swoim wuju, miejscowym pastorze. Spotyka tam kościelnego, który ostatnimi czasy miał bardzo zły wpływ na jego wuja i który zgłębia mroczne nauki.

Opowiadanie, które Lovecraft nieodpłatnie poprawiał dla znajomego, wówczas 22-letniego W.B. Talmana. Starszy pisarz otrzymał od młodziana szkic początku tekstu i streszczenie dalszej części, na podstawie których napisał spore fragmenty utworu, zmienił nieco jego budowę, a także dodał takie elementy, jak żargon mieszkańców górskiej miejscowości. W 1973 Talman pisał we wspomnieniach, że nie podobały mu się te dodatki, więc 7 lat później niejako „zemścił się”, żądając licznych korekt eseju Lovecrafta Some Dutch Footprints in New England, który miał ukazać się w redagowanym przez Talmana czasopiśmie „De Halve Maen”.

„Weird Tales” z pierwodrukiem opowiadania

Tytuł:

Data powsta­nia:

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji:

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:


Pol­skie wydania:


Uwagi:


Patrz również: