An Elegy on Franklin Chase Clark, M.D.

Data powsta­nia: ok. 26-28 kwietnia 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: „Providence Evening News” 46, nr 137 (29 kwietnia 1915)

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Elegia ku pamięci Franklina Chase’a Clarka, wuja Lovecrafta, doktora medycyny i męża Lillian, zmarłego 26 kwietnia 1915 roku. Clark znacznie wpłynął na wychowanie literackie Lovecrafta. Elihu Whipple z Opuszczonego domu został oparty na jego postaci.