Damon: A Monody

Opublikowano pod pseudonimem: Theobaldus Senectissimus, Esq.

Data powsta­nia: maj (?) 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1919, „United Amateur”, wol. 18, nr 5

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Kolejny utwór o zakochaniach młodego przyjaciela Lovecrafta, Alfreda Galpina (patrz A Pastoral Tragedy of Appleton, Wisconsin).