Nathicana

Opublikowano pod pseudonimem: Albert Frederick Willie

Współautor: Alfred Galpin

Data powsta­nia: nieznana, choć zapewne nie później niż 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wiosna 1927, „Vagrant”

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Nathicana:

Uwagi: Parodia, jak to wyraził Lovecraft, „stylistycznie przesadzonych tworów, które tak naprawdę nie mają żadnego przesłania” (Nemezis i inne utwory poetyckie, s. 467). Uporczywie nawracające epifory to żart z Ulalume Poego. Utwór wymyślony przez Lovecrafta wspólnie z Alfredem Galpinem (nie wiadomo, który z nich pisał które fragmenty).

Nathicana po angielsku

Skan rękopisu