On a Scene in Rural Rhode Island

Data powsta­nia: 8 listopada 1923

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1965, Selec­ted Let­ters I: 1911-1924, s. 266-267

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Tekst wiersza pochodzi z listu Lovecrafta do Franka Belknapa Longa i został zainspirowany wizytą w wiosce Chepachet i okolicach, zwłaszcza próbą odnalezienia tajemniczego Mrocznego Trzęsawiska.