On Ambrose Bierce

Data powsta­nia: ok. czerwca 1927

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

[Na Ambrose’a Bierce’a]:

Uwagi: Żartobliwy wiersz o dyskusji między Lovecraftem, Frankiem Belknapem Longiem i Samuelem Lovemanem na temat kolorów, jakie wywołują w głowie czytelnika opisy przyrody Ambrose’a Bierce’a.