On Cheating the Post Office

Data powsta­nia: ok. 14 sierpnia 1927

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1944, Mar­gi­na­lia [jako faksymile pocztówki]

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz z pocztówki do Maurice’a W. Moego będący dowodem oszukania urzędu pocztowego. Oszustwo polegało na podgrzaniu parą listu od Alfreda A. Knopfa, otworzeniu bez szwanku koperty, zastąpieniu zawartości nową pocztówką, zaklejeniu, przekreśleniu swojego adresu i nadaniu listu do nowego adresata opcją „przekaż dalej”.