On Newport, Rhode Island

Data powsta­nia: 17 września 1927

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Zwieńczenie opisu podróży Lovecrafta do Newport, który znajduje się w liście do Annie E. Phillips Gamwell.