The Dream

Opublikowano pod pseudonimem: Edward Softly

Data powsta­nia: wrzesień (?) 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wrzesień 1920, „Tryout”, wol. 6, nr 9

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Kolejny wiersz o zauroczeniach Alfreda Galpina (patrz: A Pastoral Tragedy of Appleton, Wisconsin).