The Pathetick History of Sir Wilful Wildrake

Data powsta­nia: wiosna (?) 1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Historia rozpustnika, który umiera na chorobę weneryczną. Dedykowana Rheinhartowi Kleinerowi, ale później skierowana również do Franka Belknapa Longa, przyjaciela Lovecrafta, który miał słabość do kobiet. Wiersz przetrwał w liście do Longa z 7 lutego 1924 roku, w którym autor datuje go na trzy lata wcześniej.