The Solace of Georgian Poetry

Data powsta­nia: 18 maja 1916

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz improwizowany z listu do Maurice’a W. Moego z 18 maja 1916. Pokazuje, jaki wpływ na charakter Lovecrafta miała poezja georgiańska (tzn. XVIII-wieczna liryka brytyjska).