To Damon

Opublikowano pod pseudonimem: L. Theobald

Data powsta­nia: listopad (?) 1922

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: sierpień 1923, „Tryout”, wol. 8, nr 9

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz urodzinowy dla Alfreda Galpina oraz Margaret Abraham (patrz: To The Eighth of November).