To George Willard Kirk, Gent.

Pełny tytuł: To George Willard Kirk, Gent., of Chelsea-Village, in New-York, upon His Birthday, Novr. 25, 1925

Data powsta­nia: 24 listopada 1925

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: maj 1927, „National Amateur”, wol. 49, nr 5

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz urodzinowy dla Georga W. Kirka, przyjaciela Lovecrafta z Nowego Jorku, który w momencie powstania wiersza mieszkał w kamienicy pod 317 West 14th Street, czyli miejscu akcji opowiadania Zimno.