To Jonathan Hoag, Esq. (1919)

Data powsta­nia: luty 1919

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: luty 1919, „Pine Cones”, wol. 1, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Kolejny wiersz urodzinowy dla sędziwego wówczas poety-amatora z Nowego Jorku, Jonathana E. Hoaga (patrz: To Jonathan E. Hoag, Esq.).