To M.W.M.

Data powsta­nia: lipiec (?) 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1917, „United Amateur”, wol. 16, nr 9

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Krótki wiersz z artykułu News Notes o tym, że Maurice W. Moe, nauczyciel, zaczął pracować fizycznie na budowie. W artykule HPL dodaje, że był to eksperyment mający na celu poprawić zdrowie Moego.