To Mr. Hoag (1921)

Opublikowano pod pseudonimem: Ward Phillips

Data powsta­nia: najpewniej luty 1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: luty 1921, „Tryout”, wol. 7, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz urodzinowy dla Jonathana E. Hoaga (patrz: To Jonathan E. Hoag, Esq.).