To Zara

Napisano pod pseudonimem: L. Theobald, Jun.

Data powsta­nia: 31 sierpnia 1922

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1965, Selec­ted Let­ters I: 1911-1924, s. 164-165

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Żart Lovecrafta i Franka Belknapa Longa na Alfredzie Galpinie (który niezbyt cenił poezję HPL-a). Utwór został napisany w stylu Poego, a jego autor wraz z Longiem próbowali przekonać Galpina, że jest to nieznany dotąd tekst XIX-wiecznego poety i że rzekomo znaleźli go u pewnego bardzo starego mieszkańca stanu Maine, który osobiście znał Poego. Galpin nie dał się nabrać, ale i tak twierdził, że utwór jest dobry i najpewniej wyszedł spod pióra jakiegoś znanego poety. Gdy oszustwo wyszło na jaw, jego entuzjazm prysnął.