In a Sequester'd Providence Churchyard Where Once Poe Walk'd

Data powsta­nia: 8 sierpnia 1936

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 1936, Four Acrostic Sonnets on Edgar Allan Poe, druk: Maurice W. Moe, Milwaukee, Wisconsin

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Na ustronnym cmenatrzu w Providence, gdzie ongiś chadzał Poe:

  • Poezje [przeł. Dorota Tukaj]  2018

Jako Na odosobnionym cmentarzu w Providence, gdzie ongi spacerował Poe:

Uwagi: 8 sierpnia 1936 Lovecraft, jego klient literacki, Adolphe de Castro, a także przyjaciel R.H. Barlow wybrali się na cmentarz św. Jana w Providence, po którego terenie spacerował Poe podczas pobytów w Providence. Każdy ze spacerowiczów napisał akrostych, w którym pierwsze litery kolejnych wersów układają się w słowa „Edgar Allan Poe”. Wiersz Lovecrafta nosi tytuł Na odosobnionym cmentarzu w Providence, gdzie ongi spacerował Poe.

In a Sequester’d Providence Churchyard Where Once Poe Walk’d po angielsku

Skan rękopisu