Dla prze­cięt­nego miło­śnika hor­roru rola, jaką Love­craft wywarł w popkul­tu­rze nie pod­lega dys­ku­sji. Posta­wił fun­da­menty pod jedno z naj­cie­kaw­szych uni­wer­sów gatunku, które – dziś możemy to stwier­dzić bez wąt­pie­nia – poko­nało czas i prze­strzeń. Oka­zało się, że na pozór her­me­tyczne opo­wie­ści grozy, wpro­wa­dza­jące czy­tel­nika w atmos­ferę klau­stro­fo­bicz­nej nie­pew­no­ści, wyty­ka­jące gatun­kowi ludz­kiemu jego wątłość w obli­czu kosmicz­nych tajem­nic, są mate­ria­łem wyjąt­kowo ela­stycz­nym, podat­nym na cie­kawe mody­fi­ka­cje w ramach wielu (nie­jed­no­krot­nie prze­ciw­staw­nych) ini­cja­tyw medial­nych. Komiks jest tego dosko­na­łym przy­kła­dem. Mno­gość i róż­no­rod­ność opo­wie­ści gra­ficz­nych, powsta­ją­cych w gra­ni­cach tego poję­cia, poka­zuje jak wiele jest jesz­cze fur­tek fabu­lar­nych, które Love­craft uchy­lił swym kon­ty­nu­ato­rom.

Mar­cin Sienny

KOMIKSY WYDANE ZA GRANICĄ

A-L M-Z


„Alan Moore’s The Courtyard”

Autorzy: Alan Moore, Antony Johnston (scenariusz), Jacen Burrows (rysunek);
Wydawnictwo: Avatar Press, rok wydania: 2003;
Gatunek: horror, kryminał;
Liczba stron: 56 B&W/kolor, oprawa miękka/twarda (w zależności od wydania);
Recenzja: Alan Moore’s The Courtyard

Opis:
„Dziedziniec” nie przyszedł na świat, jako scenariusz komiksowy – pierwotnie był to utwór prozaiczny. Opowiadanie „The Courtyard” chrzest wydawniczy przeszło w 1995 roku, jako element tomiku „The Starry Wisdom: A Tribute to H. P. Lovecraft”. W 2003 roku Antony Johnston z rysownikiem Jacenem Burrowsem (pod szyldem Avatar Press) przełożyli „The Courtyard” na strony komiksu.

Początek tomiku zapoznaje nas z „bohaterem” historii; poznajemy amerykańskiego śledczego Aldo Saxa. Na pierwszy rzut oka jest on wyjątkowo antypatycznym osobnikiem, rasistą, frustratem, skrajnie nietolerancyjnym wobec wszelkich form odmienności. Sekcja Brooklynu zwana Red Hook, w której dzieje się akcja komiksu, również nie budzi dobrych skojarzeń. Stare zniszczone budynki zamieszkują biedni, zdesperowani ludzie. Ulice starannie ukazane przez rysownika Jacenena Burrowsa, wypełniają brudni, zobojętnieni narkomani a głęboko w miejskim labiryncie koszmarne istoty pielęgnują kosmiczną tajemnicę…


„Alan Moore’s The Courtyard Companion”

Autorzy: Alan Moore, Antony Johnston (scenariusz), Jacen Burrows (rysunek);
Wydawnictwo: Avatar Press, rok wydania: 2003;
Gatunek: horror, katalog przypisów;
Liczba stron: 72, oprawa miękka;
Recenzja: Alan Moore’s The Courtyard

Opis:
„The Courtyard Companion” jest graficznym suplementem towarzyszącym publikacji komiksu “Alan Moore’s The Courtyard”. Zawiera oryginalne opowiadanie Alana Moorea (na podstawie którego powstał komiks), surowy scenariusz Antonyego Johnstona oraz obszerny indeks przypisów wyjaśniających związki tomiku z mythosem Cthulhu. Całość ozdabiają grafiki Jacena Burrowsa.


„Apollo”

Autorzy: Erik von Wodtke (scenariusz), Douglas A. Sirois (rysunek);
Wydawnictwo: Markosia Enterprises Ltd , rok wydania: 2013;
Gatunek: przygoda, mitologia;
Liczba stron: 80, oprawa miękka;


„Arcane Secrets”

Autorzy: Angel A Svoboda (scenariusz i rysunek);
Wydawnictwo: Amigo , rok wydania: 2013;
Gatunek: przygoda, komedia;
Liczba stron: 3x 32strony, oprawa miękka, zeszytowa;


„Army Of Darkness Reanimator

Autorzy: Mark Rahner (scenariusz), Randy Valiente (rysunek);
Wydawnictwo: Dynamite Entertainment , rok wydania: 10.2013;
Gatunek: horror, przygoda;
Liczba stron: 40, oprawa miękka;


„Army Of Darkness Vs. Re-Animator”

Autorzy: James Kuhoric (scenariusz), Sanford Greene (rysunek);
Wydawnictwo: Dynamite Entertainment , rok wydania: 2006;
Gatunek: horror, komedia, przygoda;
Liczba stron: 113, oprawa miękka;


„At the Mountains of Madness”

Autorzy: H.P. Lovecraft (scenariusz), I.N.J. Culbard (rysunek);
Wydawnictwo: Self­Ma­de­Hero , rok wydania: 11.2010;
Gatunek: horror, przygoda;
Liczba stron: 128, oprawa miękka;


„Batman: The Doom that Came to Gotham”

Autorzy: Mike Mignola, Richard Pace (scenariusz), Troy Nixey (rysunek);
Wydawnictwo: DC Comics, rok wydania: 2000-2001 (zeszytowe), 2001 (zbiorcze);
Gatunek: horror, przygoda;
Liczba stron: 144, oprawa miękka;

Opis:
Komiks wydany w cyklu Elseworlds, ukazującym super-bohaterów DC w nietypowych okolicznościach (innych epokach historycznych, alternatywnych rzeczywistościach).

Popularny mściciel z komiksowego uniwersum DC zostaje wciągnięty w mroczny świat opowiadań H.P. Lovecrafta i E.A. Poe. Pingwiny albinosy, mistyczne bramy, ramiona olbrzymich ośmiornic oraz wypaczeni przez mythos wrogowie Nietoperza- udanych nawiązań do prozy jest tu wiele. Nie powinno to jednak dziwić, scenariuszem zajął się autor bestsellerowego „Hellboya”Mike Mignola, twórca doskonale poruszający się w klimatach klasycznej literatury grozy.


„Black Hammer”

Autorzy: Jeff Lemire (scenariusz), Dean Ormston (rysunek);
Wydawnictwo: Dark Horse Comics, rok wydania: 2016 -;
Gatunek: przygoda, fantastyka, sf;
Liczba stron: Nadal w cyklu wydawniczym;


„Calla Cthulhu”

Autorzy: Evan Dorkin, Sarah Dyer (scenariusz), Erin Humiston (rysunek);
Wydawnictwo: Dark Horse Comics, rok wydania: 2017 (zbiorcze);
Gatunek: horror, przygoda;
Liczba stron: 256, oprawa miękka;


„The Calling: Cthulhu Chronicles”

Autorzy: Michael Alan Nelson, Johanna Stokes (scenariusz), Christopher Possenti (rysunek);
Wydawnictwo: BOOM! Studios, rok wydania: 2010 (zeszytowe), 2011 (zbiorcze);
Gatunek: horror, thriller, przygoda;
Liczba stron: 112, oprawa miękka;
Recen­zja: The Calling: Cthulhu Chronicles

Opis:

Clayton Diggs przedstawiciel firmy farmaceutycznej, odwiedza szpitale psychiatryczne, reklamując lek zwany Briten. Przekonany o słuszności swej zawodowej misji z uśmiechem na twarzy i tęczą nad głową wciska dyrektorom szpitali psychiatrycznych tajemnicze medykamenty. Pechowym zbiegiem okoliczności jego powracająca z zagranicznej podróży siostra, na własne życzenie trafia do jednej z tych renomowanych placówek. Clayton wstrząśnięty wiadomością o jej chorobie „waży pięści” na mężczyznę, w towarzystwie którego przebywała przez ostatnie miesiące. Jednak na miejscu emocje opadają. Przestraszony partner siostry Diggsa pokazuje bohaterowi wakacyjne fotografie. W tle każdej z nich widać czarną postać systematycznie przemieszczającą się w kierunku drogiej im kobiety…
Tymczasem media donoszą o makabrycznej tragedii. Na pokładzie turystycznego statku Paradise. odnaleziono setki ciał należących do załogi i pasażerów. Nic – poza skalą nieszczęścia – nie wskazuje na działanie złośliwej inteligencji…


„The Case of Charles Dexter Ward”

Autorzy: H.P. Lovecraft (scenariusz), I.N.J. Culbard (rysunek);
Wydawnictwo: Self­Ma­de­Hero, rok wydania: 03.2012;
Gatunek: horror;
Liczba stron: 144, oprawa miękka;


„The Chronicles Of Dr. Herbert West”

Autorzy: Joe Brusha, Ralph Tedesco (scenariusz), Jason Craig (rysunek);
Wydawnictwo: Zenescope Entertainment, rok wydania: 2008-2009 (zeszytowe), 2012 (zbiorcze);
Gatunek: horror;
Liczba stron: 176, oprawa miękka;


„Creepy Presents: Bernie Wrightson”

Autorzy: Bernie Wrightson, Bruce Jones, Nicola Cuti, Bill DuBay, Budd Lewis (scenariusz), Bernie Wrightson (rysunek);
Wydawnictwo: Dark Horse Comics, rok wydania: 2011 (zbiorcze);
Gatunek: horror;
Liczba stron: 144, oprawa twarda;

Opis:
Kolekcja opowieści graficznych współtworzonych przez artystę Berniego Wrightsona. Antologia złożona z krótkich komiksów grozy publikowanych od roku 1970 do wczesnych lat 80-tych na łamach magazynów „Creepy” i „Eerie”. W skład tomu wchodzą między innymi adaptacje prozy Howarda Phillipsa Lovecrafta i Edgara Allana Poe.


„Cromwell Stone”

Autorzy: Andreas Martens (scenariusz i rysunek);
Wydawnictwo: Delcourt, rok wydania: 1984;
Gatunek: horror;
Liczba stron: 48;


Cykl Cthulhu „Cthulhu #1”, „Cthulhu #2”

Autorzy: …różni…;
Wydawnictwo: Kettle Drummer Books, rok wydania: vol. 1 – 2010, vol 2 – 2013;
Gatunek: horror, satyra;
Liczba stron: 2 tomy: vol 1-96, vol 2 – 110; oprawa miękka;


Cykl Cthulhu Tales:
“Cthulhu Tales Vol. 1″, “Vol. 2: Whi­spers of Madness”, „Vol. 3: Chaos of the Mind”, „Vol. 4: The Dark­ness Beyond”

Auto­rzy:  m.in: Raven Gre­gory, Sam Costello, Robert Tin­nell, Jeff Lester, Mark Rah­ner, Michael Alan Nel­son, Chri­sto­pher Sequ­eira, Chri­stine Boy­lan, Luke Burns, Wil­liam Messner-Loebs, Shane Oakly, Brian Augu­styn, Todd Lepre, John R. Fultz, Glen Cadi­gan, Chri­stine Boy­lan, Mat­thew McLean, Steve Niles, Tom Peyer, Mark Waid (sce­na­riusz);  m.in: Ser­gio Car­rera, Axel Medel­lin Machain, Mil­ton Sobriero, Chee, Unai, Aritz, W. Che­wie Chan, Roger Lan­gridge, Andrew Rit­chie, David Hitch­cock (rysu­nek);
Wydaw­nic­two: BOOM! Stu­dios, rok wyda­nia: 2008-2010 (zbior­cze);
Gatu­nek: hor­ror, thril­ler;
Liczba stron: 4 tomy: vol 1 -128, vol. 2 – 112, vol. 3 – 112, vol. 4 – 116; oprawa miękka;


Dark Horse Presents #142 „Codex Arcana” A tribute to H.P. Lovecraft

Autorzy: Mike Mignola, Scott Allie, Welles Hartley (scenariusz), Ryan Sook, Vince Giarrano, Galen Showman (rysunek);
Wydawnictwo: Dark Horse Comics, rok wydania: 1999;
Gatunek: horror;
Liczba stron: 36, oprawa miękka;


„The Devil’s Footprints”

Autorzy: Scott Allie (scenariusz), Paul Lee, Brian Horton (rysunek);
Wydawnictwo: Dark Horse Comics, rok wydania: 2003;
Gatunek: horror;
Liczba stron: 144, oprawa miękka;


„Die, monster, die!”

Autorzy: ??? (scenariusz), ??? (rysunek);
Wydawnictwo: Dell, rok wydania: 1966;
Gatunek: horror;
Liczba stron: ???, oprawa miękka;

Opis:
Komiksowa adaptacja filmu – „Giń, potworze, giń” (1965). Wydawnictwo oparte na wątkach opowiadania „Kolor z przestworzy” autorstwa H.P. Lovecrafta.


„Doctor Cthulittle”

Autorzy: G. D. Falksen (scenariusz), Mark Wheatley (rysunek);
Wydawnictwo: Insight Studios Group, rok wydania: 2018;
Gatunek: horror, przygoda;
Liczba stron: 70, oprawa twarda;

Opis:
Projekt zrealizowany za pośrednictwem platformy Kickstarter. Doctor Cthulittle nie jest właściwie komiksem w klasycznym znaczeniu tego słowa. Lepiej pasuje tu termin „graficzna nowela”. Rysunek jest dominantą, jedynie uzupełnioną przez skąpe akapity narracyjne.


„The Dream-Quest of Unknown Kadath”

Autorzy: H.P. Lovecraft (scenariusz), I. N. J. Culbard (rysunek);
Wydawnictwo: Self­Ma­de­Hero , rok wydania: 30.09.2014;
Gatunek: przygoda;
Liczba stron: 144, oprawa miękka;


„The Dream-Quest of Unknown Kadath & Other Stories”

Autorzy: H.P. Lovecraft (scenariusz), Jason Bradley Thompson (rysunek);
Wydawnictwo: Mock Man Press , rok wydania: 2012 (zbiorcze);
Gatunek: przygoda;
Liczba stron: 184, oprawa twarda;


Cykl Fall of Cthulhu:
„Vol. 1: The Fugue”, „Vol. 2: The Gathering”, „Vol. 3: The Gray Man”, „Vol. 4: GodWar”, „Vol. 5: Apocalypse”, „Vol. 6: Nemesis”

Auto­rzy: Michael Alan Nel­son (sce­na­riusz); Andrew Ritchie, Jean-Jacques Dzia­low­ski, Scott, Patrick McE­voy, Pablo Quili­gotti, Mateus San­to­lo­uco, Mark Dos San­tos, Todd Her­man (rysu­nek);
Wydaw­nic­two: BOOM! Stu­dios, rok wyda­nia: 2008-2010 (zbior­cze);
Gatu­nek: hor­ror, przygoda;
Liczba stron: 6 tomów: vol 1 -128, vol. 2 – 128, vol. 3 – 112, vol. 4 – 112, vol. 5 – 112, vol. 6 – 112; oprawa miękka;


„Fatale”

Autorzy: Ed Brubaker (scenariusz), Sean Phillips (rysunek);
Wydawnictwo: Image Comics , rok wydania: 2012-2014;
Gatunek: horror, kryminał;
Liczba stron: w zależności od wydania, oprawa twarda/miękka;


„Fort: Prophet of the Unexplained”

Autorzy: Peter M. Lenkov (scenariusz), Frazer Irving (rysunek);

Wydawnictwo: Dark Horse Comics, rok wydania: 2002 (zeszytowe), 2003 (zbiorcze);
Gatunek: horror, przygoda;
Liczba stron: 96 B&W, oprawa miękka;
Recenzja: Fort: Prophet of the Unexplained

Opis:
Jest rok 1899, ulice Nowego Jorku zalewa fala tajemniczych morderstw. Badacz zjawisk paranormalnych – Charles Hoy Fort podciąga rękawy, zaczesuje wąsa i rusza do akcji. Odwiedzając jedno z miejsc zbrodni, natychmiast zauważa szlamistą naleciałość oblepiającą brukowaną ulicę. Podejrzewając najgorsze, pobiera jej próbki i zleca ich pilną analizę jednemu ze swych oddanych przyjaciół. Tymczasem, pladze enigmatycznych zniknięć zaczynają towarzyszyć zeznania o dziwnych światłach wędrujących po nocnym niebie. Instynkt podpowiada Charlesowi, iż oprócz zaułków Manhattanu warto obserwować również niebieskie przestworza. Na dachu biblioteki ustawia pokaźny teleskop, i zleca szpiegowanie nocnego nieboskłonu bezdomnemu chłopcu zwanemu… Howard Philips Lovecraft.


„Graphic Classics Vol. 4: H.P. Lovecraft” (2 edycja)

Autorzy: H.P. Lovecraft (scenariusz), Richard Corben, Rick Geary, Todd Schorr, Matt Howarth, Maxon Crumb, Tom Sutton (rysunek);
Wydawnictwo: Eureka Productions, rok wydania: 2007;
Gatunek: …antologia…;
Liczba stron: 144, oprawa miękka;


Heavy Metal Magazine (Październik 1979) Special H.P. Lovecraft Issue

Autorzy: m.in: Voss, Moebius, Sean Kelly, Claveloux, Breccia;
Wydawnictwo: Heavy Metal, rok wydania: 1979;
Gatunek: horror;
Liczba stron: 94, oprawa miękka;


Cykl „Hellboy”

Autorzy: Mike Mignola (scenariusz), Mike Mignola, Richard Corben, Duncan Fegredo i inni (rysunek);
Wydawnictwo: Dark Horse Comics, rok wydania: 1993 – trwa nadal;
Gatunek: przygoda, horror, mity, legendy;
Liczba tomów: 12 (kolejne w przygotowaniu) oprawa miękka/twarda (w zależności od wydania);


„Herald: Lovecraft and Tesla – Fingers To the Bone

Autorzy: John Reilly (scenariusz), Tom Rogers, Dexter Weeks (rysunek);
Wydawnictwo: Action Lab Entertainment, rok wydania: 2015 – trwa nadal;
Gatunek: przygoda, horror;
Liczba stron: 96, oprawa miękka;


„Howard Lovecraft and the Frozen Kingdom”

Autorzy: Bruce Brown (scenariusz), Michael Zigerlig (rysunek);
Wydawnictwo: Arcana Studio, rok wydania: 2010;
Gatunek: przygoda;
Liczba stron: 74, oprawa miękka;


„Howard Lovecraft and the Kingdom of Madness”

Autorzy: Bruce Brown (scenariusz), Thomas Boatwright (rysunek);
Wydawnictwo: Arcana Studio, rok wydania: W dystrybucji elektronicznej od 25.08.2013; Wydanie zbiorcze: luty 2014;
Gatunek: horror, przygoda;
Liczba stron: 84, oprawa miękka;


„Howard Lovecraft and the Undersea Kingdom”

Autorzy: Bruce Brown, Dwight L MacPherson (scenariusz), Thomas Boatwright (rysunek);
Wydawnictwo: Arcana Studio, rok wydania: 2012;
Gatunek: horror, przygoda;
Liczba stron: 40, oprawa miękka;


„H.P. Lovecraft’s Call of Cthulhu”

Autorzy: H.P. Lovecraft, Michael Zigerlig (scenariusz), Renzo Podesta (rysunek);
Wydawnictwo: Transfuzion Publishing, rok wydania: 2010;
Gatunek: horror;
Liczba stron: 72, oprawa miękka;


„H.P. Lovecraft’s Cthulhu: The Festival”

Autorzy: R. J. M. L’Officier, Roy Thomas (scenariusz), Brian Michael Bendis (rysunek);
Wydawnictwo: Millennium Publications, rok wydania: 1993-1994;
Gatunek: horror;
Liczba stron: ???, trzy zeszyty, oprawa miękka;


„H.P. Lovecraft’s DAGON”

Autorzy: H.P. Lovecraft, Mark Rudolph, Roy Rudolph (scenariusz), Mark Rudolph (rysunek);
Wydawnictwo: Mark Rudolph, rok wydania: 2011;
Gatunek: horror;
Liczba stron: 84, dystrybucja cyfrowa, print;


„H.P. Lovecraft’s The Dunwich Horror”

Autorzy: Joe R. Lansdale (scenariusz), Peter Bergting (rysunek);
Wydawnictwo: IDW Publishing, rok wydania: 2011-2012 (zeszytowe, zbiorcze);
Gatunek: horror;
Liczba stron: 104, oprawa miękka;


„H. P. Lovecraft’s Haunt of Horror”

Autorzy: H.P. Lovecraft, Richard Corben (scenariusz), Richard Corben (rysunek);
Wydawnictwo: MAX (Marvel Comics), rok wydania: 2008;
Gatunek: horror;
Liczba stron: 112, oprawa twarda;


„H. P. Lovecraft: He Who Wrote in Darkness

Autorzy: Alex Nikolavitch (scenariusz), Gervasio, Aon, Lee (rysunek);
Wydawnictwo: Pegasus, rok wydania: 09.2018;
Gatunek: biografia;
Liczba stron: 124, oprawa miękka;


„H.P. Lovecraft’s Cthulhu: The Whisperer in Darkness”

Autorzy: Terry Collins, Paul Davis, Mark Ellis (scenariusz), Don Heck, Robert Lewis, Joseph „Joe” Phillips, Darryl Banks, Deirdre Delay, Daryl Hutchinson Melissa Martin (rysunek);
Wydawnictwo: Millennium, rok wydania: 1991 – 1992;
Gatunek: horror;
Liczba stron: ???, trzy zeszyty, oprawa miękka;


Cykl: „Infestation 2

Autorzy: Duane Swierczynski, Chris Ryall, Mike Raicht, Chuck Dixon, Tri­stan Jones, Paul Cril­ley (scenariusz), Alan Robinson, Valen­tine DeLan­dro, Guido Guidi, Mark Tor­res, Vale­rio Schiti, David Mes­sina (rysunek);
Wydawnictwo: IDW Publishing, rok wydania: 2012 (zbiorcze, 3 tomy);
Gatunek: przy­goda, super-herosi;
Liczba stron: Trzy tomy: vol. 1 – 132, vol. 2 -104, vol. 3 -124; oprawa miękka;


„Isekai no Shikisai Lovecraft Kessakushuu / 異世界の色彩 ラヴクラフト傑作集 / H.P. Lovecraft’s The Colour Out of Space / H.P. Lovecraft: Kolor z innego wszechświata

Autorzy: Gou Tanabe/ H.P. Lovecraft;
Wydawnictwo: Enterbrain, rok wydania: 2015;
Wydanie Polskie: Studio JG, 2017 rok;
Gatunek: horror;
Liczba stron: 186, oprawa miękka;
Recenzja: H.P. Lovecraft: Kolor z innego wszechświata


„Kolchak: The Night Stalker – The Lovecraftian Damnation”

Autorzy: C.J. Henderson (scenariusz), Robert Hack (rysunek);
Wydawnictwo: Moonstone, rok wydania: 2010;
Gatunek: horror;
Liczba stron: 48, oprawa miękka;


„Kolchak: The Night Stalker – The Lovecraftian Horror”

Autorzy: Chris Henderson (scenariusz), Jaime Calderon (rysunek);
Wydawnictwo: Moonstone, rok wydania: 2007;
Gatunek: horror, kryminał;
Liczba stron: 96, oprawa miękka;
Recenzja: Kolchak: The Night Stalker – The Lovecraftian Horror

Opis:
Amerykański scenarzysta CJ Henderson konfrontuje serialowego reportera Carla Kolchaka z demonicznym mythosem Cthulhu.

Wąt­kiem głów­nym „Night Stal­ker — The Love­cra­ftian Hor­ror” i zara­zem wyda­rze­niem, od któ­rego Kol­chak zaczyna śledz­two, jest odna­le­zie­nie na plaży zma­sa­kro­wa­nego ciała dziw­nej, huma­no­idal­nej istoty. Tablo­idowi dzien­ni­ka­rze z całego regionu zalud­niają wybrzeże licząc, że maka­bryczne zna­le­zi­sko da się prze­kuć w kon­tro­wer­syj­nego newsa. Nie ma jed­nak sil­nych na spryt­nego, dys­kret­nego Carla Kol­chaka. Pro­ta­go­ni­sta czym prę­dzej podej­muje się roz­wi­kła­nia zagadki odtrą­co­nego przez morze mutanta. By wspiąć się po spo­wi­tych szla­mem szcze­blach, coraz to bar­dziej nie­bez­piecz­nej tajem­nicy, wyko­rzy­stuje wszyst­kie swe detek­ty­wi­styczne talenty. W trak­cie eks­plo­ra­cji nad­brzeż­nych miej­sco­wo­ści tra­fia na ślady współ­ist­nie­ją­cych z ludźmi istot, nazna­czo­nych pięt­nem wiel­kich przed­wiecz­nych…


Cykl „The League of Extraordinary Gentlemen

Autorzy: Alan Moore (scenariusz), Kevin O’Neill (rysunek);
Wydawnictwo: ABC, Wildstorm, DC, rok wydania: 1999-;
Gatunek: kryminał, przygoda, SF, Fantasy;
Liczba stron: w zależności od wydania;

Opis:
W wielu miejscach cyklu „Liga Niezwykłych Dżentelmenów, tak jak i w innych tytułach stworzonych przez scenarzystę Alana Moore’a, pojawiają się nawiązania do prozy H.P. Lovecrafta.


„Locke & Key Vol. 1: Welcome To Lovecraft

Autorzy: Joe Hill (scenariusz); Gabriel Rodriguez (rysunek);
Wydawnictwo: IDW Publishing, rok wydania: 2008 (zbiorcze);
Gatunek: horror;
Liczba stron: 152, oprawa twarda;


Cykl „Lori Lovecraft”

Autorzy: Pete Ventrella, Mike Vosburg (scenariusz), Mike Vosburg (rysunek);
Wydawnictwo: AV Publications, rok wydania: 2000 – zbiorcze;
Gatunek: horror, komedia, erotyka;
Liczba stron: ???, oprawa miękka;


„Lovecraft”

Autorzy: Hans Rodionoff, Keith Giffen (scenariusz), Enrique Breccia (rysunek);
Wydawnictwo: Vertigo, rok wydania: 2004 (Polska 2006);
Gatunek: horror;
Liczba stron: 136, oprawa twarda;
Recenzja: Lovecraft


„Lovecraft Country: Return to Arkham”

Autorzy: Shannon Appelcline (scenariusz), Saffronrage Solutions (rysunek); Komiks: <KLIK>
Wydawnictwo: Cafe Press, rok wydania: 2005;
Gatunek: horror;
Liczba stron: 32, oprawa miękka;


„The Lovecraft Anthology: Volume 1”

Autorzy: …antologia… (scenariusz), …antologia… (rysunek);
Wydawnictwo: SelfMadeHero, rok wydania: 2011;
Gatunek: horror;
Liczba stron: 120, oprawa miękka;


„The Lovecraft Anthology: Volume 2”

Autorzy: …antologia… (scenariusz), …antologia… (rysunek);
Wydawnictwo: SelfMadeHero, rok wydania: 2012;
Gatunek: horror;
Liczba stron: 128, oprawa miękka;


„Lovecraft: The Myth of Cthulhu”

Autorzy: Esteban Maroto (scenariusz), Esteban Maroto (rysunek);
Wydawnictwo: IDW Publishing, rok wydania: planowane na rok 2018;
Gatunek: horror;
Liczba stron: 80, oprawa twarda;