Tytuł:  Zew Cthulhu

Wydaw­nic­two: Vesper

Miej­sce i data wyda­nia: Poznań, koniec kwietnia 2019

Przekład: Maciej Płaza

Grafiki: Krzysztof Wroński

Cena: ok. 25 zł

Stron: ok. 300

Spis tre­ści:

Uwagi: Zbiór w zamyśle dla osób dopiero zapoznających się z Lovecraftem – zawiera pięć żelaznych klasyków pisarza, a także posłowie przedstawiające, którą drogą zmierzać, żeby jak najlepiej poznać jego twórczość i osobę. Okładka miękka.