The Colour out of Space

Data powsta­nia: marzec 1927

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wrzesień 1927, „Amazing Stories”, wol. 2, nr 6

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Kolor, który spadł z nieba:

  • “Przekrój”, nry: 849 (16 lipca 1961) [PRZEGLĄDAJ], s. 8-9, 850 (22 lipca 1961) [PRZEGLĄDAJ], s. 9-10, 851 (30 lipca 1961) [PRZEGLĄDAJ], s. 14-15 [przeł. H. Olekinaz (Ludwik Jerzy Kern)]
  • Dni fantastyki grozy: 24-26 luty 1984 Śródborów – biuletyn informacyjny, SFan-Club, [Warszawa 1984], s. 6-25 [tłumacza nie podano]
Jako Kolor z przestworzy:
Jako Kolor z innego wszechświata:

Uwagi:

Inspektor budowlany, badając miejsce pod budowę sztucznego zbiornika wodnego, napotyka zupełnie jałowy teren. Jeden z mieszkańców okolic opowiada mu historię, która rozegrała się wiele lat wcześniej, kiedy to na farmę rodziny Gardnerów spadł meteoryt przejawiający niezwykłe właściwości. Zaraz po tym wydarzeniu roślinność i zwierzęta zaczęły mutować, ludzi ogarnął obłęd.

Kolor z przestworzy to duży krok Lovecrafta w stronę science fiction. Autor był dumny z utworu i uważał go za swoje największe osiągnięcie. Nazywał go „studium atmosfery” (list do Clarka Ashtona Smitha, 24 marca 1927, cyt. za: H.P. Lovecraft. Biografia, s. 713), ponieważ umiejętnie dozuje grozę i informacje o obcym zagrożeniu z kosmosu. Stwierdzenie autora, że strach przed nieznanym jest najsilniejszym uczuciem człowieka, znalazło w tym opowiadaniu największy wyraz: obcość tytułowego koloru jest tak zupełna, że nie znamy podstawowych jego właściwości, nie wiemy, czy to w ogóle istota żywa.

Opowiadanie ukazało się w „Amazing Stories”, piśmie Hugona Gernsbacka (tego od znanej nagrody), które drukowało utwory science fiction. Gernsback płacił psie pieniądze – Lovecraft otrzymał ledwie 25 dolarów, i to po trzech pisemnych ponagleniach. Pisarz nigdy już nie wysłał do magazynu żadnego tekstu.

„Amazing Stories” z pierwodrukiem opowiadania

Opowiadanie znalazło się na „Liście Honorowej” antologii Edwarda J. O’Briena Best Short Stories na rok 1928. Było to pierwsze poważne wyróżnienie, jakie Lovecraft otrzymał za życia.

Film Die, Monster, Die z 1965 roku stanowi adaptację tego opowiadania. Podobnie niemiecki Die Farbe z 2010 roku.

SKANY MASZYNOPISU

Patrz również: