The Silver Key

Data powsta­nia: prawdopodobnie początek listopada 1926

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1929, „Weird Tales”, wol. 13, nr 1.

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Poprzez bramę srebrnego klucza [sic!]:

  • “Magia i miecz”, nr 33, wrze­sień 1996, s. 75-81 [przeł. Robert Lipski].

Jako Srebrny klucz:

Uwagi:

Randolph Carter, alter-ego Lovecrafta, jest już dorosły i utracił zdolność barwnego śnienia. Mimo iż uważa świat jawy za szary i prozaiczny, pragnie się z nim pogodzić. Próbuje go sobie urozmaicać literaturą i sztuką, a w końcu rozkoszami cielesnymi. Nic mu jednak nie daje zadowolenia. W końcu wraca w rejony, gdzie dorastał. Tam odnajdzie to, czego szukał, a nawet więcej.

Srebrny klucz ma wiele elementów autobiograficznych. Opowiadanie jest efektem podobnej wyprawy do tej, której podjął się Carter: Lovecraft wybrał się z ciotką Annie na tereny przodków w Foster, gdzie nie był od 1908 roku. Tak opisuje swoje wrażenia:

Zaprawdę, nie pamiętam, bym kiedykolwiek bardziej radośnie powrócił do swych korzeni; od tamtej pory myślałem o tak niewielu innych sprawach! Jestem przepojony siłami życiowymi płynącymi z krwi mych przodków: odnowiłem więzi z charakterem, trybem życia i osobowością krzepkich nowoangielskich antenatów (list do Franka Belknapa Longa, 26 października 1926, cyt. za: H.P. Lovecraft. Biografia, s. 694).

Ponadto w Srebrnym kluczu odbijają się ówczesne poglądy filozoficzne i społeczne Lovecrafta. Jak mówi S.T. Joshi w biografii (s. 695): „W utworze tym atakuje realizm literacki, konwencjonalną religię oraz cyganerię artystyczną dokładnie w taki sam sposób, w jaki czyni to w listach. Rzadko się zdarzało, by Lovecraft tak otwarcie wyrażał swoją filozofię w postaci fikcji literackiej. Srebrny klucz jednak należy postrzegać jako ostateczne odtrącenie dekadencji jako prądu literackiego oraz kosmopolityzmu jako trybu życia”.

Farnsworth Wright kupił Srebrny klucz po jednokrotnym odrzuceniu za 70 dolarów. Opowiadanie nie spodobało się czytelnikom.

„Weird Tales” z pierwodrukiem opowiadania

Maszynopis opowiadania

Patrz również: