Grace

Opublikowany pod pseudonimem: Ward Phillips

Data powsta­nia: ok. 27 maja 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1918, „Conservative”, wol. 4, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Żartobliwy wiersz miłosny będący odpowiedzią na porównanie przez Maurice’a W. Moego wiersza Astrofobos Lovecrafta do Ruth Rheinharta Kleinera. Autor z Providence postanowił zatem sparodiować Ruth.