Astrophobos

Opublikowano pod pseudonimem: Ward Phillips

Data powsta­nia: ok. 25 listopada 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1918, „United Amateur”, wol. 17, nr 3

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Astrofobos:

Uwagi: Łaciński tytuł oznacza „tego, który boi się gwiazd”. Obserwator nieba dostrzega którejś nocy przemianę miłego lśnienia sfer w demoniczny blask i odtąd obawia się patrzeć w górę.

Maurice W. Moe pisał na temat Astrofobosa w Department of Public Criticism z maja 1918 roku: „Wiersz taki stanowi ucztę dla smakoszy lubujących się w intelektualnym kawiorze, lecz dla przeciętnych poetyckich gustów nie jest tak zadowalający jak Ruth pana Kleinera”. Por. Grace.

Astrophobos po angielsku