In Memoriam: Oscar Incoul Verelst of Manhattan: 1920-1926

Data powsta­nia: ok. 28 czerwca 1926

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Elegia o Oscarze, kocie sąsiada George’a W. Kirka, zabitym przez samochód.