Nemesis

Data powsta­nia: 1 listopada 1917

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: czerwiec 1918, „Vagrant”, nr 7

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Nemesis:

Jako Nemezis:

Uwagi:

Lovecraft tak opisuje ideę wiersza: „Przedstawia koncepcję atrakcyjną dla ortodoksyjnych umysłów, że koszmary to kara wymierzona duszy za grzechy popełnione w poprzednich wcieleniach – być może miliony lat wcześniej!” (Nemezis i inne utwory poetyckie, s. 455).

„Lovecraft znajdował w Nemezis szczególne upodobanie, zawsze posyłając go w pierwszej kolejności do znajomych pragnących poznać jego lirykę. Cytował go również najczęściej w swoich innych dziełach – fragmenty pojawiają się w Nawiedzicielu Mroku czy Papierze jałowym, jest parodiowany w Życzeniu na Brumalia (jedno z Życzeń na Boże Narodzenie); poza tym spośród pojedynczych wierszy wspomina go bodaj najczęściej w korespondencji” (Nemezis i inne utwory poetyckie, s. 455).

Nemesis po angielsku