Christmas Greetings

Data powsta­nia: różnie – od 1919 do 1926

Skład: 112 wierszy z życzeniami dla różnych znajomych Lovecrafta

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wszystkie 112 wierszy: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Wybór 6 z nich:

Uwagi: 112 uroczych wierszy z życzeniami bożonarodzeniowymi dla różnych znajomych Lovecrafta.

Niektóre dostępne są w Internecie po angielsku: