On Unda; or, The Bride of the Sea

Data powsta­nia: ok. 30 września 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Adresatem utworu jest Maurice W. Moe, który zapewne radził Lovecraftowi, by porzucił przestarzałe metrum heroiczne na rzecz czegoś świeższego. [On Unda; or. The Bride of the Sea] stanowi odpowiedź na te rady. Wiersz przetrwał dołączony do utworu Unda; or, The Bride of the Sea w liście do Rheinharta Kleinera z 30 września 1915.