The Case of Charles Dexter Ward

Data powsta­nia: koniec stycznia – 1 marca 1927

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: „Weird Tales”, wol. 35, nr 9 (maj 1941) i nr 10 (lipiec 1941)

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Przypadek Charlesa Dextera Warda:

Uwagi:

Zafascynowany historią młody Charles Dexter Ward zaczyna zgłębiać dzieje i działalność swojego przodka, Josepha Curwena, który posiadał reputację badacza mrocznych tajemnic oraz czarnoksiężnika. W badaniach tych posunie się o krok za daleko, zagrażając życiu i poczytalności nie tylko swoim, ale również innych ludzi.

Skrótowość powyższego szkicu fabuły nie daje pojęcia o prawdziwym bogactwie szczegółów powieści, najdłuższego utworu beletrystycznego w dorobku Lovecrafta. Przypadek Charlesa Dextera Warda zdumiewa zatrzęsieniem szczegółów, zwłaszcza z historii Providence (niektórzy badacze Lovecrafta uważają nawet, że głównym bohaterem nie jest Charles Dexter Ward, a właśnie skrupulatnie i z pieczołowitością oddane miasto rodzinne autora). Pomysł na utwór chodził po głowie pisarza przez rok. Lovecraft początkowo pragnął napisać powieść o Salem, we wrześniu 1925 roku przeczytał jednak opracowanie historyczne na temat Providence pt. Providence in Colonial Times, które tak rozogniło jego wyobraźnię, że zmienił miejsce akcji na rodzinne strony. Główny motyw Przypadku Charlesa Dextera Warda jest przetworzeniem tematu z Grobowca (później Lovecraft powróci z nim w Czymś na progu).

Dom oznaczony numerem 140 na Prospect Street w Providence – pierwowzór rezydencji Wardów (w powieści ma numer 100)

Lovecraft deprecjonował dzieło i nie czynił żadnych starań o publikację. Tekst ukazał się dopiero po śmierci autora.

W Przypadku Charlesa Dextera Warda po raz pierwszy pada imię Yog-Sothoth.

weird_tales_1941_05 weird_tales_1941_07

Film pt. Nawiedzony pałac (The Haunted Palace) z 1964 roku jest w pewnym stopniu adaptacją Przypadku Charlesa Dextera Warda. Nieco wierniejsza jest produkcja z 1991 roku pt. The Resurrected (Wskrzeszony).

Rękopis pierwszej strony powieści (widać przekreślony pierwotny tytuł – The Madness out of Time)

Rękopis

Maszynopis

Patrz również: