Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści, 2012

Tytuł: Zgroza w Dunwich i inne przerażające opowieści

Wydaw­nic­two: Vesper

Miej­sce i data wyda­nia: Poznań, 3 października 2012

Wznowienia: 6 listopada 2013 (twarda oprawa)

Przekład i posłowie: Maciej Płaza

Ilość stron: 792

Cena: 59,90 zł (69,90 zł – wznowienie w twardej oprawie)

Spis tre­ści:

Gra­fika: John Coulthart (na podstawie książki The Haunter of the Dark and Other Grotesque Visions).

Uwagi: Bardzo dobry wybór najlepszych dzieł beletrystycznych H. P. Lovecrafta w nowym, zasługującym na uznanie przekładzie Macieja Płazy.

Okładka pierwszego wydania miękka ze skrzydełkami. II wydanie już w twardej.

Recenzja

Por. również artykuł Ana­liza porów­naw­cza prze­kła­dów powie­ści Przy­pa­dek Char­lesa Dextera Warda Anki Płoch.