spirit_of_revision_zealia_bishop

Tytuł: The Spirit of Revision: Lovecraft’s Letters to Zealia Brown Reed Bishop

Redaktorzy: Sean Branney, Andrew Leman

Wydaw­nic­two: The Howard Phillips Lovecraft Historical Society

Miej­sce i data wyda­nia: Glendale, Kalifornia 2015

Spis tre­ści:

 • Acknowledgments
 • Introduction – S.T. Joshi
 • Foreword
  • An Improbable Discovery
  • About Zealia Brown Reed Bishop
  • Arkham House and the Mysteries of Selected Letters
 • The Letters (157 stron)
 • Appendix
  • Bishop Timeline
  • Known Bishop Stories
  • Brown Reed Bishop Family Tree

Ilość stron: 190

Ilu­stra­cja na okładce: Andrew Leman (projekt); Violet B. Wenner (portret Zealii Bishop na ostatniej stronie okładki)

Uwagi: Wszystkie listy Lovecrafta do Zealii Brown Reed Bishop (klientki literackiej), które nie znalazły się w serii Selected Letters wydawnictwa Arkham House. Solidnie zredagowana książka, wszystkie listy zostały przedrukowane z przekreślonymi wyrazami oraz innymi szczegółami drukarskimi oddającymi oryginalne rękopisy. Do każdego listu dodano zdjęcia materiałów (wycinków, zdjęć itp.), które Lovecraft załączył podczas wysyłki, a także inne elementy związane z korespondencją oraz jej treścią (np. zdjęcia czasopism, które Lovecraft polecał Bishop jako rynek zbytu dla jej opowieści). Jeden krótki list został wydrukowany na luźnej kartce z papieru czerpanego. Miękka okładka.

spirit_of_revision_zealia_bishop_back