Mimo że Lovecraft pozostawił po sobie zaledwie kilkadziesiąt opowiadań i kilka małych powieści, miał niezwykle interesującą osobowość, która przyciągała i zmieniała w oddanych wielbicieli dziesiątki ludzi za jego życia, a tysiące – już po śmierci. W dziale tym znajdują się szczegółowe opisy genezy i publikacji jego tekstów beletrystycznych, dzieł poetyckich oraz publicystycznych. Jest także podstrona o jego obfitej korespondencji, a tam: ogólne informacje, polskie wydania, gdzie szukać oryginałów. Dalej znaleźć można dział o przyjaciołach i znajomych, z którymi Lovecraft korespondował i się spotykał, a także stronę o jego ukochanych pisarzach opowieści niesamowitej.