Poniżej spis wszystkich esejów Lovecrafta podzielonych na pięć grup tematycznych zbieżnych z 5-tomową edycją esejów zebranych wydawnictwa Hippocampus Press (Collected Essays), którą redagował S.T. Joshi. Każdy utwór opatrzony został krótkim omówieniem oraz bibliografią.

NOTA: Utwory wydane w Polsce oznaczono symbolem “(PL)“. Skrót ZTPA oznacza Zjednoczone Towarzystwo Prasy Amatorskiej, NTPA – Narodowe Towarzystwo Prasy Amatorskiej.

Mateusz Kopacz

Amatorskie dziennikarstwo

Lovecraft przez większość życia pracował dla rozmaitych organizacji amatorskiego dziennikarstwa, a jego dorobek publicystyczny związany z tą działalnością jest obfity. Utwory z niniejszej grupy, wśród których dominują recenzje gazet i utworów członków stowarzyszeń, a także omówienia spotkań i spraw bieżących, dokumentują dość wąski, hermetyczny obszar aktywności pisarza i zainteresują niemal wyłącznie biografów, pasjonatów Lovecrafta oraz badaczy historii amerykańskich grup amatorskiego dziennikarstwa. Wszystkie eseje z kategorii zebrano po angielsku w Collected Essays 1: Amateur Journalism.

Krytyka literacka

Część dorobku publicystycznego Lovecrafta, do której zaliczają się utwory “programowe” (np. Uwagi na temat pisania weird fiction czy Some Notes on Interplanetary Fiction), historyczno-krytyczne (np. słynna Nadprzyrodzona groza w literaturze) oraz poradniki (np. [Suggestions for a Reading Guide]). Wszystkie tego typu utwory po angielsku zebrano w zbiorze Collected Essays 2: Literary Criticism.

Nauka

Lovecraft od najmłodszych lat nie stronił od nauki, a dzieckiem był bardzo uzdolnionym, o czym świadczy wielka liczba esejów i artykułów napisanych przez niego w młodości. Gdyby nie problemy z matematyką, być może dziś znalibyśmy go jako uznanego astronoma, nie pisarza. Wszystkie eseje naukowe Lovecrafta zebrano w Collected Essays 3: Science.

Podróże

HPL przez wielu postrzegany jest jako odludek i dziwak, który całe życie spędził w domu w Providence. Niniejsza kategoria esejów pokazuje jak bardzo mylny jest ten pogląd. Wszystkie poniższe teksty znaleźć można w zbiorze Collected Essays 4: Travel.

Filozofia

Poglądy filozoficzne Lovecrafta kształtowało wiele czynników, głównie lektury oraz korespondencja ze znajomymi myślicielami. W tej ostatniej światopogląd Lovecrafta można poznać w kontekście polemicznym, w esejach mają formę bardziej zwartą. W formie fabularnej znajdują odbicie również w opowiadaniach. Eseje filozoficzne znaleźć można w Collected Essays 5: Philosophy; Autobiography and Miscellany.

Autobiograficzne

Lovecraft dokumentował swe życie pisząc tony listów. Prócz tego stworzył kilka esejów, artykułów lub notatek na temat własnej osoby lub powiązań z niektórymi pisarzami – głównie na potrzeby rozmaitych czasopism. Do znalezienia w Collected Essays 5: Philosophy; Autobiography and Miscellany.