Poniżej spis wszystkich esejów Lovecrafta podzielonych na pięć grup tematycznych zbieżnych z 5-tomową edycją esejów zebranych wydawnictwa Hippocampus Press (Collected Essays), którą redagował S.T. Joshi. Każdy utwór opatrzony został krótkim omówieniem oraz bibliografią.

NOTA: Utwory wydane w Polsce oznaczono symbolem „(PL)„. Skrót ZTPA oznacza Zjednoczone Towarzystwo Prasy Amatorskiej, NTPA – Narodowe Towarzystwo Prasy Amatorskiej.

Mateusz Kopacz

Amatorskie dziennikarstwo

Lovecraft przez większość życia pracował dla rozmaitych organizacji amatorskiego dziennikarstwa, a jego dorobek publicystyczny związany z tą działalnością jest obfity. Utwory z niniejszej grupy, wśród których dominują recenzje gazet i utworów członków stowarzyszeń, a także omówienia spotkań i spraw bieżących, dokumentują dość wąski, hermetyczny obszar aktywności pisarza i zainteresują niemal wyłącznie biografów, pasjonatów Lovecrafta oraz badaczy historii amerykańskich grup amatorskiego dziennikarstwa. Wszystkie eseje z kategorii zebrano po angielsku w Collected Essays 1: Amateur Journalism.

Krytyka literacka

Część dorobku publicystycznego Lovecrafta, do której zaliczają się utwory „programowe” (np. Uwagi na temat pisania weird fiction czy Some Notes on Interplanetary Fiction), historyczno-krytyczne (np. słynna Nadprzyrodzona groza w literaturze) oraz poradniki (np. [Suggestions for a Reading Guide]). Wszystkie tego typu utwory po angielsku zebrano w zbiorze Collected Essays 2: Literary Criticism.

Nauki przyrodnicze i inne

Lovecraft od najmłodszych lat lgnął do nauk przyrodniczych, a że dzieckiem był uzdolnionym i pracowitym, z jego lat młodzieńczych zachowała się wielka liczba publikacji na temat chemii czy astronomii. Gdyby nie problemy z matematyką, być może dziś byłby bardziej znany z astronomii niż pisarstwa. W latach późniejszych pisał niewiele esejów z tej kategorii, niemniej nie da się nie zauważyć silnych wpływów fizyki, geologii i innych nauk przyrodniczych na jego opowiadania i listy. Wszystkie eseje naukowe Lovecrafta zebrano w Collected Essays 3: Science.

Podróże

Lovecraft w mitach na jego własny temat opisywany jest często jako odludek i dziwak, który całe życie spędził w Providence. Niniejsza kategoria esejów pokazuje, jak bardzo mylny to pogląd. Od śmierci matki w 1921 roku i otwarcia się na świat ciągle gdzieś jeździł, wydając nierzadko ostatnie odłożone pieniądze, spotykając się z korespondentami i przyjaciółmi i zgłębiając historię odwiedzanych miejsc. Wszystkie poniższe utwory znaleźć można w Collected Essays 4: Travel.

Filozofia

Poglądy filozoficzne Lovecrafta kształtowało wiele czynników, głównie lektury oraz korespondencja ze znajomymi myślicielami. W tej ostatniej światopogląd Lovecrafta można poznać w kontekście polemicznym, w esejach mają formę bardziej zwartą. W formie fabularnej znajdują odbicie również w opowiadaniach. Eseje filozoficzne znaleźć można w Collected Essays 5: Philosophy; Autobiography and Miscellany.

Autobiograficzne

Lovecraft dokumentował swe życie, pisząc tony listów. Prócz tego stworzył o sobie lub swoich znajomych kilka esejów, artykułów lub notatek – głównie na potrzeby czasopism amatorskich. Utwory do znalezienia w Collected Essays 5: Philosophy; Autobiography and Miscellany.