Lovecraft_Koszmary_3

Tytuł: Koszmary

Współautor: Hazel Heald

Wydaw­nic­two: C&T

Miej­sce i data wyda­nia: Toruń, 27 kwietnia 2016

Przekład: Katarzyna Maciejczyk

Cena: 20 zł

Stron: 144

Spis tre­ści:

Gra­fika: Nina Marszałek (5 ilustracji wewnątrz)

Uwagi: Nowe przekłady wszystkich opowiadań napisanych przez Lovecrafta na zlecenie Hazel Heald. Okładka miękka. Opis wydawcy:

Poza tworzeniem historii spod znaku grozy H.P. Lovecraft zajmował się również poprawianiem opowiadań z tego gatunku na zlecenie. A jedną z jego klientek wiosną bądź latem 1932 roku została Hazel Heald.

Wynik tej współpracy to pięć historii, o których S.T. Joshi w monumentalnej biografii „H.P. Lovecraft” pisze: „jest bardzo mało prawdopodobne, by jedynie je wykańczał albo tylko proponował zmiany, które przeprowadzała Heald. Większość z nich, a może wszystkie, została oparta wyłącznie na podstawie planów ramowych i napisana niemal w całości przez Lovecrafta. Trzeba podkreślić, że pośród wszystkich tekstów poprawianych przez Lovecrafta prace pisane dla Heald są najbliższe autorskim utworom” (w tłum. Mateusza Kopacza).

W nowym przekładzie Katarzyny Maciejczyk tych pięć opowieści to: „Człowiek z kamienia”, „Koszmar w muzeum”, „Skrzydlata śmierć”, „Z bezmiaru eonów” i „Koszmar na cmentarzu”.