Amateur Notes

Data powsta­nia: 1915

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1915, „Conservative”, wol. 1, nr 2

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Krótka notka z drugiego numeru „Conservative” Lovecrafta. Usprawiedliwia m.in. formę pierwszego numeru (który drukowany był w jednej kolumnie, a nie dwóch, jak większość czasopism).